Polecane
Kategoria: Inne
Studia licencjackie w 2 lata! Prawnicze w 3,5 roku! Tradycyjnie lub przez kabel.

W odpowiedzi na nowe potrzeby rynku, warszawska Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji zaproponowała nowe trendy na rynku szkolnictwa wyższego. Od roku akademickiego 2011/2012 wprowadza 3 semestralną organizację roku akademickiego na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz w systemie distance learning (e-learning).

Na Polskim rynku jest to nowość, ale organizacja „trymestralna” roku akademickiego jest znana i stosowana z dużym powodzeniem na terenie Unii Europejskiej i w USA od wielu lat. Możliwość studiowania przez Internet umożliwia także większość amerykańskich i europejskich uczelni.

Dobre wykształcenie podnosi szansę kandydata na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy. Nietrudno zrozumieć pęd do wiedzy, który towarzyszy gospodarce rynkowej. Kandydaci coraz częściej wybierają studia, które umożliwią im szybkie znalezienie pracy ale i podejmowanie nowych wyzwań współczesnego świata. Praca w globalnym świecie, bo właśnie zapotrzebowanie na „globalnych pracowników” wzrasta najszybciej, jest mottem przewodnim większości osób stojących przed wyborem kierunku studiów. Pracodawcy zwracają uwagę na dyplom i coraz częściej poszukują kandydatów o szerokich horyzontach, mogących pochwalić się kilkoma fakultetami. Weryfikacja wiedzy następuje jednak w praktyce. Kandydaci na studia z wielu względów jak najszybciej chcą zaistnieć na rynku pracy.

Skrócenia okresu studiowania nie ma wpływu na realizowany w toku studiów program. Program studiów na proponowanych przez Uczelnię kierunkach jest zgodny ze standardami określonymi przez MNiSW. Data rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego pozostaje bez zmian. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się już w drugiej połowie września wykładem otwartym, co pozwala na realizację zajęć w powszechnie przyjętym w Polsce 15 tygodniowym wymiarze zajęć w każdym semestrze (w EWSPA trymestrze). Sesje egzaminacyjna i poprawkowa odbywają się równolegle do zajęć dydaktycznych następnego trymestru.
Student rezygnując z długich wakacji może ukończyć studia licencjackie w 2 lata, a jednolite studia magisterskie w 3,5 roku.
W proponowanym systemie nie chodzi o to żeby studiować krócej, chodzi o to żeby studiować intensywniej. Wskutek zmiennego otoczenia ekonomicznego, człowiek i tak zmuszony jest dokształcać się przez całe życie.
Nowoczesne uczelnie, starają się także ograniczać bariery w zdobywaniu wiedzy, takie jak: miejsce zamieszkania z dala od ośrodków akademickich, kłopotliwe dojazdy na uczelnie, czy wreszcie konieczność połączenia edukacji z pracą zawodową i obowiązkami rodzinnymi. Idealną odpowiedzią na te bariery okazał się e-learning.

EWSPA proponuje jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo oraz studia licencjackie na kierunkach Administracja i Stosunki Międzynarodowe. Na wszystkich kierunkach student może wybrać dowolny tryb studiowania: stacjonarny, zaoczny lub przez Internet.

Nowy, innowacyjny na Polskim rynku, trymestralny systemu organizacji roku akademickiego, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji wprowadziła korzystając z dobrych międzynarodowych wzorów (Cambridge, Harvard, Oksford) oraz własnego doświadczenia w kształceniu polonii z całej Europy. Dążąc do wyeliminowania luki eduka¬cyjnej i zaspokojenia zawodowych am¬bicji środowisk polonijnych, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji podjęła już ponad 6 lat temu inicjatywę zorganizo¬wania studiów niestacjonarnych dla Polonii. Ukoronowaniem wieloletnich starań Uczelni jest uruchomienie z początkiem roku akademickiego 2011/2012 Wydziału Prawa w Londynie.

Szczegółowe informacje na temat możliwości studiowania w systemie trymestralnym znajdziecie na stronie internetowej Uczelni www.ewspa.edu.pl, w serwisie rekrutacyjnym www.europejska.edu.pl.
Dokładne informacje na temat studiowania w EWSPA uzyskacie w dziale rekrutacji w Warszawie przy ul. Grodzieńskiej 21/29, pod numerem telefonu +48 22 619 02 83 lub pocztą elektroniczną rekrutacja@ewspa.edu.pl.
dodany przez: despa (3.79)Ocena artykułu: 2.40 
Liczba ocen: 2
Odsłon: 3808
więcej w kategorii: Inne

Tagi opisujace artykuł:


Komentarze (1)
Pokaż profil art
Uczelnia ta nie widnieje w spisie uczelni Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego mających pozwolenie na prowadzenie działalności zagranicą. Wg mojej wiedzy oraz moich ustaleń w Ministerstwie jej działalność jest zatem nielegalna.
Z mojej korespondencji z MNiSW wynika:
"Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa (...) Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania z siedzibą w Łodzi prowadzi kształcenie w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Dublinie na kierunkach: „zarządzanie” oraz „pedagogika” (studia pierwszego stopnia) (...) Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji nie posiada uprawnień do prowadzenia kształcenia w Dublinie.
Wioletta Marszelewska
Naczelnik Wydziału Uczelni Niepublicznych
Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
tel. +48 22 52 92 588"
dodany przez: art (2.50)   kiedy: 2011-09-01 18:25:53


Zaloguj się aby dodać komentarz. Zarejestruj się jeżeli nie posiadasz jeszcze konta.
Kategorie
   

Znajdź Artykuły:

  (wpisz dowolne słowa kluczowe)


Ostatnia Aktywność


Artykuły: Ostatnio Dodane

Najpopularniejsze Tagi