Import Ogłoszeń - Specyfikacja Formatu

Importuj swoje ogłoszenia z pliku XML lub spakowanego pliku ze zdjęciami w formacie ZIP.

Plik XML/ZIP oraz zdjęcia muszą być w "formacie Oferty.net". Jest to popularny format importu/exportu ogłoszeń wspierany przez wiele portali oraz różne oprogramowanie dla biur nieruchomości, w tym między innymi Asari Partner czy Galactica Virgo.


Format pliku XML

Dane ofert można importować do serwisu w postaci pliku XML.

Jest on bardzo prosty i zawiera następujące znaczniki (w takiej kolejności):

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> - nagłowek xml
<plik> - główny znacznik, reprezentujący cały plik uploadu
<header> - znacznik obejmujacy wszelkie dodatkowe informacje (od <plik> do <lista_ofert>)
    <informacje> - znacznik zawierający różne informacje. w parsowaniu automatycznym pomijany
    <agencja> - nazwa agencji w serwisie OFERTY.NET
    <data> - czas eksportu w formacie rrrr-mm-dd hh:mm:ss
    <wersja>0.4</wersja>
    <cel>oferty.net<cel>
    <zawartosc_pliku> - czy plik jest całościowy, czy różnicowy. dopuszczalne wartości to: "calosc" i "roznica"
<lista_ofert> - lista wszystkich ofert, w tym znaczniku zagnieżdżone są znaczniki <dzial>
<dzial tab="tab" typ="typ"> - znacznik, w którym zagnieżdżone są znaczniki <oferta> i <oferta_usun> z danego działu.
    atrybut tab przyjmuje wartości "mieszkania", "domy", "dzialki" lub "lokale".
    atrybut typ = "sprzedaz" lub "wynajem".
<oferta> - znacznik, w którym jest oferta z danego działu
    <id> - identyfikator oferty
    <cena waluta="KOD"> -- cena oferty (całkowita, nie za metr). w atrybucie waluta trzyliterowy kod: PLN, USD lub EUR.
    <param nazwa="nazwa" typ="typ"> - wszystkie inne parametry oferty, atrybut nazwa to nazwa parametru (np. opis, powierzchnia, ...)
        atrybut typ = "int", "integer" - liczba całkowita
            "bool", "boolean" - "tak", "T", "true", 1 = prawda, wszystko inne = fałsz
            "real", "float" - liczba, część dziesiętna może być oddzielona przecinkiem lub kropką.
            "text" - dowolny tekst.
                <linia> -- jeżli parametr typu "text" ma być na sztywno podzielony na linie, należy go zapisać w postaci:
                    <linia>pierwsza linia</linia>
                    <linia>druga</linia>
    ...
</oferta>
...
<oferta_usun> - znacznik służący do usuwania oferty (tylko przy eksporcie różnicowym!, dla każdej oferty oddzielna sekcja <oferta_usun>!)
    <id> - identyfikator oferty
</oferta_usun>
...
</dzial>
...
</listaofert>
</plik>


Dodawanie filmu wideo do oferty

Filmy można dodawać z jednego z trzech serwisów społecznościowych:
  • youtube.com
  • vimeo.com
  • wrzuta.pl
Filmy dodawane są w postaci linków. Link ma format podobny do poniższego:
  • Dla youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=00000000000
  • Dla vimeo.com: https://vimeo.com/000000
  • Dla wrzuta.pl: https://login.wrzuta.pl/film/00000000000/tytuł_filmu
Aby dodać do oferty film należy w eksporcie umieścić tag: <param nazwa="wideo" typ="text"> zawierający link do tego filmu. Na przykład:

<param nazwa="wideo" typ="text">https://www.youtube.com/watch?v=00000000000</param>

Jeżeli link wideo zostanie dodany przez panel administracyjny agencji a w eksporcie przyjdzie powyższy tag, to link zostanie nadpisany.
Dotyczy to również sytuacji gdy jest wysyłany pusty tag: <param nazwa="wideo" typ="text"></param>

Kodowanie polskich znaków

Wartości tekstowe przepuszczane są przez konwerter CP na ISO, więc mogą być albo CP, albo ISO (preferowane jest ISO-8859-2).

Kompresja

Plik może być wysłany, jako plik XML spakowany ZIP-em (zgodnym z pkzip).

Przesyłanie informacji o lokalizacjach

- jeśli dysponujemy kompletem informacji w stylu województwo/miasto/dzielnica
    np. mazowieckie/warszawa/mokotów informacja w xml-u powinna wyglądać:
    <param nazwa="wojewodztwo" typ="text">mazowieckie</param>
    <param nazwa="miasto" typ="text">warszawa</param>
    <param nazwa="dzielnica" typ="text">mokotów</param>

- jeśli dysponujemy kompletem informacji w stylu województwo/powiat/gmina
    np. mazowieckie/nowodworski/Pomiechówek informacja w xml-u powinna wyglądać:
    <param nazwa="wojewodztwo" typ="text">mazowieckie</param>
    <param nazwa="miasto" typ="text">nowodworski</param>
    <param nazwa="dzielnica" typ="text">Pomiechówek</param>

Jeśli posiadamy informację np. o wsi to możemy to wysyłać w tagu "okolica"

Maksymalna długość dla każdego poziomu lokalizacji wynosi 35 znaków. Dłuższe poziomy będą przycinane do danej długości.

Lista parametrow dla poszczegolnych typow ofert wraz z typami parametrow

mieszkania:

wojewodztwo => "text"
miasto => "text"
dzielnica => "text"
okolica => "text"
ulica => "text"
dataaktualizacji => "text"
powierzchnia => "real"
liczbapokoi => "int"
liczbatelefonow => "int"
pietro => "int"
liczbapieter => "int"
winda => "bool"
rokbudowy => "int"
materialbudowy => "text"
typkuchni => "text"
miejscaparkingowe => "text"
opis => "text"
biuro => "bool"
meble => "bool"
agent_nazwisko => "text"
agent_email => "text"
agent_tel_biuro => "text"
agent_tel_kom => "text"
numer_licencji_posrednika => "text"
garaz => "bool"
zwalnianeod => "text"
wysokoscpomieszczen => "float" - w centymetrach
napoddaszu => "bool"
dwupoziomowe => "bool"
balkon => "bool"
taras => "bool"
piwnica => "bool"
piecykgazowy => "bool"
pralka => "bool"
lodowka => "bool"
kuchniawyposazona => "bool"
telewizor => "bool"
internet => "bool"
osiedlezamkniete => "bool"
wylacznosc => "bool"
bezprowizji => "bool" - czy kupujący jest zwolniony z prowizji
forma_wlasnosci => "text"

domy:

wojewodztwo => "text"
miasto => "text"
dzielnica => "text"
okolica => "text"
dataaktualizacji => "text"
powierzchnia => "real"
powierzchniadzialki => "real"
typzabudowy => "text"
liczbapokoi => "int"
liczbapieter => "int"
rokbudowy => "int"
materialbudowy => "text"
stanbudynku => "text"
liczbatelefonow => "int"
ogrzewanie => "text"
typpodlaczeniawody => "text"
gaz => "text"
miejscaparkingowe => "text"
opis => "text"
biuro => "bool"
meble => "bool"
agent_nazwisko => "text"
agent_email => "text"
agent_tel_biuro => "text"
agent_tel_kom => "text"
numer_licencji_posrednika => "text"
forma_wlasnosci => "text"
szerokoscdzialki => "float"
dlugoscdzialki => "float"
ogrodzenie => "text"
drogadojazdowa => "text"
urzadzonyogrod => "bool"
prad => "bool"
sila => "bool"
kanalizacja => "text"
lazienka_wc => "text"
garaz => "bool"
zwalnianeod => "text"
balkon => "bool"
taras => "bool"
piwnica => "bool"
piecykgazowy => "bool"
pralka => "bool"
lodowka => "bool"
kuchniawyposazona => "bool"
telewizor => "bool"
internet => "bool"
wylacznosc => "bool"
bezprowizji => "bool" - czy kupujący jest zwolniony z prowizji
forma_wlasnosci => "text"

działki:

wojewodztwo => "text"
miasto => "text"
dzielnica => "text"
okolica => "text"
dataaktualizacji => "text"
powierzchnia => "real"
typpodlaczeniawody => "text"
gaz => "text"
uzbrojenie => "text"
opis => "text"
agent_nazwisko => "text"
agent_email => "text"
agent_tel_biuro => "text"
agent_tel_kom => "text"
numer_licencji_posrednika => "text"
forma_wlasnosci => "text"
typdzialki => "text"
szerokoscdzialki => "real"
dlugoscdzialki => "real"
ogrodzenie => "text"
drogadojazdowa => "text"
urzadzonyogrod => "bool"
prad => "bool"
sila => "bool"
kanalizacja => "text"
wylacznosc => "bool"
bezprowizji => "bool" - czy kupujący jest zwolniony z prowizji
forma_wlasnosci => "text"

nieruchmości komercyjne:

typlokalu => "text"
wojewodztwo => "text"
miasto => "text"
dzielnica => "text"
ulica => "text"
okolica => "text"
dataaktualizacji => "text"
liczbapomieszczen => "int"
liczbatelefonow => "int"
pietro => "int"
liczbapieter => "int"
winda => "bool"
meble => "bool"
ogrzewanie => "text"
klimatyzacja => "int"
rodzajlacz => "text"
miejscaparkingowe => "text"
rokbudowy => "int"
materialbudowy => "text"
powierzchnia => "real"
powierzchniadzialki => "real"
szerokoscdzialki => "real"
dlugoscdzialki => "real"
ogrodzenie => "text"
drogadojazdowa => "text"
urzadzonyogrod => "bool"
prad => "bool"
sila => "bool"
kanalizacja => "text"
typpodlaczeniawody => "text"
gaz => "text"
opis => "text"
zwalnianeod => "text"
zabezpieczenia => "text"
agent_nazwisko => "text"
agent_email => "text"
agent_tel_biuro => "text"
agent_tel_kom => "text"
numer_licencji_posrednika => "text"
forma_wlasnosci => "text"
przeznaczenie => "text"
garaz => "bool"
wysokoscpomieszczen => "float" - w centymetrach,
wylacznosc => "bool"
bezprowizji => "bool" - czy kupujący jest zwolniony z prowizji
forma_wlasnosci => "text"

Tu można pobrać przykładowy plik z ofertami

Tak spreparowany plik można wysłać do serwisu na kilka sposobów:
  • ręcznie poprzez formularz na stronie https://admin.oferty.net po zalogowaniu się do konta agencji
  • automatycznie wysyłając plik na konto FTP (namiary na konto agencja dostaje od nas); w tym przypadku plik xml powinien nazywać się oferty.xml i powinien zostać spakowany do pliku oferty.zip lub oferty_YYmmDDHHiiSS.zip


Eksport zdjęć

Informacja o zdjęciach do ofert może być wysyłana na 3 sposoby:

1) odpowiednio sformatowana nazwa zdjęcia
Pliki ze zdjęciami muszą mieć nazwy w postaci:

[login]_[typ][rodzaj]_[idoferty]_[nr].[rozszerzenie]

gdzie:
[login] - login agencji
[typ] - jednoznakowy:
    m - mieszkanie
    d - dom
    z - działka
    l - komercyjne
[rodzaj] - jednoznakowy:
    s - sprzedaż
    w - wynajem
[idoferty] - identyfikator oferty w agencji (jeśli w identyfikatorze występuje znak "/" to w nazwie pliku zastępujemy go ciągiem "%2F")
[nr] - kolejny numer zdjęcia
[rozszerzenie] - jpg, gif lub png

przykładowa nazwa zdjęcia domu na sprzedaż o numerze oferty "ala34" w agencji "test":

test_ds_ala34_1.jpg

2) informacja jest zawarta w xml-u, wewnątrz znacznika <oferta>, na końcu
     <param nazwa="zdjecie1" typ="text">nazwa_przeslanego_pliku</param>
     .....
     <param nazwa="zdjecie10" typ="text">nazwa_przeslanego_pliku</param>
     maksymalnie 15 zdjęć.

3) informacja jest zawarta w xml-u w oddzielnej sekcji
<zdjecia> - lista wszystkich zdjec, w tym znaczniku zagnieżdżone są znaczniki <zdjecie>
     <zdjecie>
         <id> - identyfikator oferty
         <typ> - m/d/l/z (mieszkanie/dom/komercyjne/działka)
         <sprzedaz> - typ int, "0"- nie, "1" - tak
         <kolejnosc> - typ int
         <akcja> - typ text "u" - usun, "d" - dodaj
         <nazwa> - nazwa pliku ze zdjeciem
         <opis> - opis zdjecia, opcjonalny
     </zdjecie>
</zdjecia>

Rozmiar pojedynczego zdjęcia nie może przekraczać 200KB.

UWAGA: W nazwach plików nie można używać polskich znaków diakrytycznych.

Wszystkie zdjęcia należy spakować ("luzem") do pliku o nazwie oferty_YYYYmmDDHHiiSS.zip lub oferty.zip, w którym ewentualnie znajduje się również plik z ofertami (oferty.xml). Taki plik trzeba skopiować na konto FTP. Pliki przetwarzane są w kolejności alfabetycznej, rosnącej.